Huizen worden steeds duurder

De woningprijzen zijn fors gestegen, tussen 2016 en 2019 steeg de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het Kadaster/CBS gemiddeld met bijna 8% per jaar. Uit het rapport: ‘Staat van de woningmarkt – geschreven in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken – blijkt dat de stijging van de woningprijzen zich gedurende 2019 verder heeft doorgezet. Door onder meer de economische groei, krapte op de woningmarkt en lage rentes namen de woningprijzen met 6,9% toe tot een gemiddelde prijs van 308 duizend euro.

Het gemiddelde bedrag waarvoor een woning van eigenaar wisselt is in vergelijking tot 2013 gestegen met 45% toen gemiddeld 213 duizend euro voor een woning werd betaald. De ontwikkeling van 2019 heeft zich voortgezet in het eerste kwartaal van 2020. De gemiddelde koopsom van de geregistreerde verkochte woningen ligt in het eerste kwartaal van 2020 op 326 duizend euro, wat 7,8% meer is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De cijfers van het CBS bevestigen deze trend en geven aan dat de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen jaar op jaar gestegen is. De afgelopen vier jaar zijn de huizenprijzen gemiddeld tussen de 6% en 9% gestegen.

De prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met 10% toegenomen tot gemiddeld 388.000 euro in het 4e kwartaal 2019. Nieuwbouwwoningen zijn de afgelopen jaren sneller in prijs gestegen dan bestaande woningen. Uit onderzoek door EIB blijkt dat dit verschil grotendeels kan worden verklaard door de afwijkende samenstelling van de verkochte bestaande en nieuwe woningen qua ligging en omvang, en door de hogere eisen aan duurzaamheid en kwaliteit van nieuwbouw.